SOS Satele Copiilor a lansat două publicații privind drepturile copilului

SOS Satele Copiilor a lansat traducerea în limba română a două publicații aliniate Convenției ONU privind drepturile copilului: „Liniile Directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor – Un cadru al Organizației Națiunilor Unite”, ediție în limba engleză elaborată de SOS Children’s Villages International împreună cu International Social Services în anul 2010, și „Liniile directoare privind reintegrarea copiilor”, document elaborat în anul 2016 de către Inter-agency group on children’s reintegration. 

În România, conform statisticilor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la finalul lunii iunie 2017, peste 56.000 de copii se aflau în sistemul de protecție specială.

SOS Satele Copiilor România susține cu tărie dezinstituționalizarea copiilor și de peste 25 de ani dezvoltă în România programe specifice adresate atât copiilor aflați la risc de separare de părinți, cât și celor lipsiți de îngrijirea părintească. În prezent organizația neguvernamentală lucrează cu 11 comunități rurale și urbane mici și susține aproape 800 de copii pentru a rămâne alături de părinții lor. De asemenea, oferă servicii de îngrijire alternativă pentru aproape 200 de copii și tineri.

„Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor” evidențiază necesitatea unor politici și practici relevante cu privire la două principii: cel al necesității și cel al adecvării. În centrul principiului necesității se află dorința de a sprijini copiii pentru ca aceștia să rămână în familiile lor și să fie îngrijiți de acestea. Scoaterea oricărui copil din familia sa trebuie să fie o măsură la care să se apeleze în ultimă instanță, iar înainte ca aceasta să fie luată este necesară o evaluare participativă riguroasă. În ceea ce privește principiul adecvării, „Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor” definesc o gamă de opțiuni corespunzătoare de îngrijire alternativă.

„Prin tot ceea ce întreprindem susținem schimbarea pentru îmbunătățirea vieții copiilor. Răspundem nevoilor individuale ale copiilor, asigurăm participarea copilului și a familiei sale în procesul de îngrijire, acționăm în parteneriat și mobilizăm toate reursele disponibile în comunitățile în care activăm.” a declarat  Diana Podaru, Director General, SOS Satele Copiilor România. (A.D.).

 

 

 

 

 

2017-12-13T14:19:23+00:00 December 13th, 2017|ONG [track]|

About the Author:

Categories